چهارشنبه، تیر ۱۱، ۱۳۹۳

نامه ای از رضا آزموده به مادرشمادر خوبم، مادر عزیزم , عشق من , همه چیز من , ما را تنها مگذار , زنده بمان , تا پسرت مرتضی را که ٢٧ سال است ندیدی ! ببینی , تا سرنگونی جمهوری جنایتکار اسلامی را که سه فرزندت را از تو گرفت ببینی , تو فقط زنده بمان , تو فقط زنده بمان 
یکساعت پیش خبردار شدم که به کما رفتی و روی تخت بیمارستانی , تصویرت را که روی تخت آرام دراز کشیدی و حرفهای مرا میشنیدی و فقط دستت را تکان میدادی را دیدم , نمیتوانم تصور کنم که میخواهی بروی ! بخاطر ما و بخاطر فرزندت مرتضی و بخاطر انسانیت , زنده بمان.
رضا آزموده - 2 ژوئیه - هلند
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201339000677593&set=a.1451790355337.53200.1850615724&type=1&theater
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر